Årsmeldinger

Årsmeldingen er DigiVestland sin årlige rapport om drift, måloppnåelse, aktiviteter og prosjekt, og sier noe om status for de ulike områdene, og det vi har fått til sammen i året som har gått.  

DigiVestland samarbeidet vokser og består i 2023 av 40 samarbeidende kommuner i Vestland fylke.