Årsmeldinger 

Heim/ Årsmeldinger

Årsmeldingen er DigiVestland sin årlige rapport om drift, måloppnåelse, aktiviteter og prosjekt, og sier noe om status for de ulike områdene, og det vi har fått til sammen i året som har gått.  DigiVestland samarbeidet vokser og består i 2023 av 40 samarbeidende kommuner i Vestland fylke. 


Under finner du årsoppsummeringer og årsmeldinger. 

Årsmelding 2022

Meldingen gir et innblikk i aktiviteter i DigiVestland i 2022. Faggruppene i samarbeidet er viktige arenaer både for felles aktiviteter og for kompetanseheving og -deling. Sammen med prosjekt og tiltak er faggruppene et av de viktigste verktøyene i samarbeidet for å gi verdi tilbake til kommunene. DigiVestland ønsker å rette en stor takk til kommunene i samarbeidet. 2022 har vært et spennende år med godt samarbeid, og vi har sammen vokst og blitt bedre gjennom erfaringsdeling og felles aktiviteter. Vi gleder oss til videre samarbeid i årene fremover. 

Les årsmeldingen her


Årsoppsummering 2021

Som i 2020, har store delar av 2021 vore prega av koronapandemien, som snudde opp ned på arbeidskvardagen vi var vande til. Kontoret flytta inn i heimane til folk, og dei som må stille fysisk på arbeidsplassen har jobba under strenge restriksjonar. Vi fekk berre ei smaksprøve på ein normalisert kvardag, før krav om heimekontor og sosial distansering var tilbake. Det har gitt oss mange utfordringar, men òg fleire moglegheiter, vi lærte oss mellom anna å jobbe og samarbeide på nye måtar, og dra nytte av fordelane med digitalt nærvære.

Les årsoppsummeringa her