Årsmelding 2022

Årsmeldingen er DigiVestland sin årlige rapport om drift, måloppnåelse, aktiviteter og prosjekt, og sier noe om status for de ulike områdene, og det vi har fått til sammen i året som har gått.  

Årsberetning DigiVestland 2022.pdf