Aktuelt Årsmeldinger 

Under finner du årsoppsummeringer og årsmeldinger. 

Årsberetning DigiVestland 2022.pdf

Årsmelding 2022

Meldingen gir et innblikk i aktiviteter i DigiVestland i 2022. Faggruppene i samarbeidet er viktige arenaer både for felles aktiviteter og for kompetanseheving og -deling. Sammen med prosjekt og tiltak er faggruppene et av de viktigste verktøyene i samarbeidet for å gi verdi tilbake til kommunene. DigiVestland ønsker å rette en stor takk til kommunene i samarbeidet. 2022 har vært et spennende år med godt samarbeid, og vi har sammen vokst og blitt bedre gjennom erfaringsdeling og felles aktiviteter. Vi gleder oss til videre samarbeid i årene fremover. 

Årsoppsummering 2021

Som i 2020, har store delar av 2021 vore prega av koronapandemien, som snudde opp ned på arbeidskvardagen vi var vande til. Kontoret flytta inn i heimane til folk, og dei som må stille fysisk på arbeidsplassen har jobba under strenge restriksjonar. Vi fekk berre ei smaksprøve på ein normalisert kvardag, før krav om heimekontor og sosial distansering var tilbake. Det har gitt oss mange utfordringar, men òg fleire moglegheiter, vi lærte oss mellom anna å jobbe og samarbeide på nye måtar, og dra nytte av fordelane med digitalt nærvære.