Regionalt Digitaliseringsutvalg DuVe

Heim/Aktivitetsplan og møtereferat/Regionalt digitaliseringsutvalg

Regionalt digitaliseringsutvalg DuVe

Simen Soltvedt, Sekretariatsleder

Kjetil Århus, leder Styringsgruppen DigiVestland

Steinar Carlsen, Bergen kommune

Lars Tveit, Digi Nordhordland

Marit Rinnan, Askøy Kommune

Jørgen Kausland, Øygarden Kommune

Åge Klausen, SYS IKT

Tor Halvar Botnen, IKT Nordfjord

Trond Arne myklebust, Voss kommune

Ottar Midtrød, Bjørnafjorden kommune

Gisle Østrem, Stord kommuneFaggruppeledere og representanter i KS samstyringsstruktur:


Ole Ekroll, faggruppeleder oppvekst

Arne Magne Håvardstun, Faggruppeleder Plan, Bygg, Geo

Kenneth Eidsvåg Oppedal, DV representant i fagråd personvern og innformasjonssikkerhetFra sekretariatet:


Simen Soltvedt, sekretariatsleder

Iren Ramsøy, Rådgiver

Malin Marøy, Rådgiver

Tove Bech, virksomhetsutvikler

Atle Sandal, Rådgiver

Regionalt Digitaliseringsutvalg (DuVe) er organisert under styringsgruppen i DigiVestland, og består av digitaliseringsledere eller tilsvarende fra deltakerkommunene.

Sekretariatsleder leder utvalget som møtes hver 14 dag. Fagledere fra faggruppene deltok aktivt i møtene, og det er i årshjulet satt opp tema innennfor det enkelte fagområde som gjør det mulig for DuVe å få en dypere forståelse av aktuelle faglige problemstillinger. DuVe er i tillegg styringsgruppe for flere prosjekt, og sammen med sekretariatet rapporterer og forankrer DuVe aktiviteter i styringsgruppen i DigiVestland.

Strukturen skal blant annet sikre realisering av samarbeidsavtalen sitt formål, styrke samhandlingen på tvers av kommunene og understøtte integrerende prosesser og oppgaveløsning. Møtene gjennomførest i hovedsak digitalt, men det er og lagt opp til at noen samlinger skjer ved fysisk deltakelse.

Kontakt


Sekretariatsleder:

Simen Soltvedt

E-mail: simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Telefon: 97141707