1 april 2022 er det oppstartsmøte i fagnettverk for Tjenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering.

Fagnettverket skal blant annet jobbe for å opparbeide kompetanse i bruk av metodikk innenfor tjenestedesign, noe som på sikt skal bidra til at kommunene og regionen i større grad kan lykkes med endring, innovasjon og gevinstrealisering.

Agenda:

Velkommen, og kort oppsummering fra gjennomført workshop.

Forventningsavklaringer om:

  • kjerneoppgaver

  • Bruk av metodikk

Presentasjon av case (Janicke Øien, fra Sans AS)

  • Diskusjon i plenum

Nettverket er åpent for alle medlemskommunene!

Interessert i å delta? ta kontakt med iren.ramsoy@bergen.kommune.no