Sikkerhetsdagen Vestland 2023

Torsdag 31. august var kommunedirektører, it-, digitalisering-, sikkerhets- og personvernsfolk fra de fleste kommuner i Vestland samlet på Flesland for Sikkerhetsdagen Vestland 2023. Gjennom høyaktuelle foredrag, nettverksbygging og diskusjoner var målet å danne grunnlaget for et godt regionalt samarbeid.

Blant foredragsholderne var Kjetil Århus, som balanserte sine tre hatter da han fortalte om trygg digitalisering på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Hans Christian Pretorius fra KMPG la frem beste praksis innenfor digital overvåkning og fortalte hva han mente måtte være med i et regionalt sikkerhetssamarbeid, mens Mina Gaupseth fra Bergen kommune snakket om rapporten «Styrking av digital robusthet i kommunal sektor»  som hun har vært med på å utarbeide for KS. De refererte til sikkerhetsbruddene i offentlig sektor den siste tiden, som har fått store konsekvenser – og som vil skje igjen. De var alle klare på at digital sikkerhet, internkontroll og sikkerhetskultur er den krevende grunnmuren alle kommunene i Vestland må ha på plass og at et regionalt samarbeid vil styrke dette sikkerhetsarbeidet betraktelig.

Mali Hjemdal fra DigiVestland presenterte de tre samarbeidsmodellene foreslått av arbeidsgruppa. Gruppa har bestått av Arve Aasebø (Askøy kommune), Edvard Målsnes (Bergen kommune), Tord Askvig (Etne kommune), Thomas Rønn-Aar (IKT Nordhordland), Bent Eikeberg (IKT Nordfjord), Bente Mossige Ask (Sogndal kommune) og Jørgen Kausland (Øygarden kommune). Disse tre konseptene ble diskutert både i samtaler på scenen, rundt bordene i salen og gjennom svar på spørsmål som folk sendte inn i løpet av dagen. Dette danner grunnlaget for diskusjonene som kommunene nå må ha hjemme før de skal ta stilling til hvordan et samarbeid skal se ut i fremtiden.

Dagen avsluttet med et fyrverkeri av en presentasjon fra Jørgen Dyrhaug fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet – hvor han ga alle i salen en frisk påminner på viktigheten av at vi setter oss inn i hva digital sikkerhet er. Så da hadde alle mye å tenke på i dét de gikk ut i Bergenssolen.

Les mer om konseptforslagene her: 

Sammendrag - Konseptforslagene.pdf

Video - beskrivelse av oppgaver og begreper:

DigiVestland - sikkerhet - oppgaver og begreper.mp4

Video - beskrivelse av konseptforslagene:

DigiVestland - sikkerhet - konseptforslagene.mp4