Under finner du presentasjoner og deltakerhefte fra samlingen

Strategisamling 8.mars 2023

8. mars inviterte DigiVestland medlemskommunene for første gang til en fysisk strategisamling i Bergen. Til sammen deltok rundt 60 representanter fordelt på medlemmer fra faggruppene, digitaliseringsutvalget Vestland, styringsgruppen og sekretariatet.

Dagen hadde et variert innhold, der innledere og deltakere bidro med perspektiver fra ulike ståsted. Dette var med på å fremme konstruktive og utviklingsorienterte diskusjoner i påfølgende gruppearbeid. Evalueringen av samlingen gir en positive score, og samlingen vurderes til å være en suksess.

Tema i felles del av samlingen skisserte det store utfordringsbildet som kommunal sektor står overfor. Digital transformasjon, IT-sikkerhet og digital robusthet, samarbeid på tvers og oppgavefordeling lokalt, regionalt og nasjonalt var gjennomgående temaer her.

Innspill som kom frem i gruppearbeid under felles seksjon og i den enkelte faggruppe skal nå systematiseres før det presenteres og vurderes i fellesskap. Sekretariatet ser allerede nå at temaer som gevinstrealisering, mer samarbeid, felles rigg rundt ting vi alle gjør (som for eksempel anskaffelser og innkjøp, beredskap og informasjonssikkerhet og IT-drift), kompetanseheving, linjeimplementering og hverdagsdigitalisering er blant temaene mange mener det bør jobbes mer med.


Strategisamling.pdf
Strategisamling brosjyre.pdf