Digitaliseringsutvalg Vestland DuVe

Heim/Aktivitetsplan og møtereferat/Regionalt digitaliseringsutvalg

Medlemmer i digitaliseringsutvalg Vestland består av leder for styringsgruppen i DigiVestland, IT- og stab ledere fra medlemskommunene, og ledere for faggruppene. Sekretariatet planlegger, gjennomfører og følger opp møter og aktiviteter.

Simen Soltvedt, sekretariatsleder

E-mail: Simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Telefon: 97141707

Kjetil Århus, leder styringsgruppen i DigiVestland

E-mail: kjetil.arhus@bergen.kommune.no

Telefon: 90010706

Steinar Carlsen, avdelingsleder digitalisering og innovasjon konsern

E-mail: steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Telefon:92699443

Lars Tveit

Leder, IKT Nordhordland

E-mail: lars.tveit@iktnordhordland.no

Telefon: 99525115

Marit Rinnan, Stabsjef Askøy kommune

E-mail: marit.rinnan@askoy.kommune.no

Telefon:

Jørgen Kausland, Stabsleder IKT og dokumentsenter

E-mail: jorgen.kausland@oygarden.kommune.no

Telefon: 909 68 686

Stein Mortensbakke, Leder SYS IKT

E-mail: Stein.Mortensbakke@sysikt.no

Telefon: 97052233

Tor Halvar Botnen, Leder IKT Nordfjord

E-mail: tor.halvar.botnen@iktnordfjord.no

Telefon: 90052817

Trond Arne Myklebust

E-mail: trond.a.myklebust@voss.herad.no

Telefon: 93230388

Ottar Midtrød, Bjørnafjorden kommune

E-mail: omi@bjornafjorden.kommune.no

Telefon: 95753830

Gisle Østrem

E-mail: gisle.ostrem@stord.kommune.no

Telefon: 57770549

Ole Ekroll, Faggruppeleder, oppvekst

E-mail: ole.ekroll@bergen.kommune.no

Telefon: 97033163

Arne Magne Håvardstun, faggruppeleder Plan, bygg, Geo

E-mail: arne.magne.havardstun@bergen.kommune.no

Telefon: 41506774

Kenneth Eidsvoll Oppedal

E-mail: kennet.oppedal@bergen.kommune.no

Telefon:

Tove M. Bech, koordinator e-helse

E-mail: tove.bech@bergen.kommune.no

Telefon: 95279040

Digitaliseringsutvalg Vestland (DuVe) er organisert under styringsgruppen i DigiVestland, og består av digitaliseringsledere eller tilsvarende fra deltakerkommunene.

Sekretariatsleder leder utvalget som møtes hver 14 dag. Fagledere fra faggruppene deltar aktivt i møtene, og det er i årshjulet satt opp fordypningstema innenfor det enkelte fagområde, noe som gjør det mulig for DuVe å få en dypere forståelse av aktuelle faglige problemstillinger innenfor de ulike fagområdene. DuVe følger opp porteføljen som helhet på daglig basis i tett samarbeid med sekretariatet, og er i tillegg styringsgruppe for flere prosjekt, og sammen med sekretariatet rapporterer og forankrer DuVe prosjekt og aktiviteter i styringsgruppen i DigiVestland.

Strukturen skal blant annet sikre realisering av samarbeidsavtalen sitt formål, styrke samhandlingen på tvers av kommunene og understøtte integrerende prosesser og oppgaveløsning. Møtene gjennomføres i hovedsak digitalt, men det er og lagt opp til at noen samlinger skjer ved fysisk deltakelse.

Kontakt


Sekretariatsleder:

Simen Soltvedt

E-mail: simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Telefon: 97141707