Sekretariat for e-helse

Heim/ Faggrupper / Faggruppe for e-helse

Aktuelt

Portefølje e-helse 2023

Her kan du lese meir og prosjekt og aktiviteter knytta til faggruppa.

DigiVestland som koordinator innan e-helse

Digi Vestland vil, med utgangspunkt i nasjonal portefølje, utvikle og forvalte ein eigen portefølje og plan på e-helseområdet. Fredag 22. april vedtok styringsgruppa (sak 16/22) i Digi Vestland eit utkast til ny modell for organisering av arbeidet med e-helse. Fram mot sommaren vil det bli arbeida med å sette modellen i drift og korleis Digi Vestland skal utøve sin koordinerande rolle. 

Kontakt

Kristin Brekke

Faggruppeleiar


Telefon: 

40 87 24 04

e-post: kristin.brekke@bergen.kommune.no 

Tove Bech

Virksomhetsutvikler


Telefon: 

95 27 90 40

e-post: tove.bech@bergen.kommune.no 

Sist oppdatert: 14. oktober 2021