Faggruppe for e-helse

Faggruppe for e-helse i Digi Vestland hadde sitt første ordinære møte 19. mai. Til trass for mange aktuelle og spennande saker og prosjekt, handla møtet først og fremst om mandatet til faggruppa og korleis vi best kan jobbe saman framover. Gruppa planlegg eit nytt møte før sommaren for å fullføre arbeidet med mandatet.

Faggruppa blei og gjort merksame på at planlegginga av den breie utrullinga av Digi helsestasjon er i gang. I den forbindelse er alle kommunane oppfordra til å fylle ut skjemaet om Digi helsestasjon på Digi Vestland sin nettstad.

Sist oppdatert: 14. oktober 2021