Påmelding felles innføring av nasjonale e- helseløsninger vår 2023

Heim/Aktuelt/ Faggruppe e-helse/aktuelt faggruppe-e-helse

KS e-Komp Vest, DigiVestland og Digi Rogaland inviterer på nytt til deltakelse i felles innføringsløp for de nasjonale e-helseløsningene Kjernejournal, Digihelse og Digihelsestasjon. Forrige runde med innføringsløp startet i oktober 2022 og pågår litt utover nyåret 2023. Basert på etterspørsel fra kommuner, og erfaringer fra pågående innføringsløp, startes nå nye innføringsløp for vårhalvåret 2023.

 

Hvorfor kjøres det felles innføringsløp for disse e-helseløsningene?

Kjernejournal, Digihelse og Digihelsestasjon er nasjonale e-helseløsninger som det gjennom Felles plan og rammeverk er satt et mål om at alle kommuner skal ta i bruk innen 2025. Løsningene er klar til å tas i bruk og mange kommuner er allerede i gang. Felles innføringsløp er et virkemiddel for å få enda flere kommuner til å ta i bruk løsningene – på en enkel og gode måte.

Meld dere på:

Påmelding til innføringsløp gjøres ved å følge lenker til skjema under. Frist for påmelding er satt til 3. februar. I den påfølgende uken vil din kommune motta invitasjoner til samlinger som en del av innføringsløp, samt en felles introduksjon til bruk av Teams som del av arbeidet. Selve innføringsløpene vil starte i uke 7. 

Har dere spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med leder for KS e-Komp Vest på e-post styrk.grimstad@bergen.kommune.no. 


Påmelding innføringsløp kjernejournal

Frist for påmelding er 3. februar

Meld deg på her!

Påmelding innføringsløp

Digihelse

Frist for påmelding er 3. februar

Meld deg på her!

Påmelding innføringsløp

Digihelsestasjon

Frist for påmelding er 3 februar

Meld deg på her!


Hva er Kjernejournal?

Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivå i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt. Les gjerne mer på Norsk helsenett sine nettsider.

Hva er Digihelse?

Med meldinger og kalendervisning på www.helsenorge.no kan innbyggerene kommunisere med den kommunale helsetjenesten. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Løsningen tas i første omgang i bruk til kommunikasjon med hjemmetjenesten, men kan også utvidest lokalt til å nyttest for andre kommunale helse- og omsorgstenester som dokumenterer i kommunenes journalsystem. Les gjerne mer på KS sine nettsider.

Hva er Digihelsestasjon?

Digihelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbyggere på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon. Les gjerne mer på KS sine nettsider.