Organisering og ressurser e-helse

DigiVestland tek utgangspunkt i den nasjonale prosjektportefølja for å utvikla og forvalta ei regional portefølje for Vestland på e-helseområdet. Prosjekta som blir vald er forankra i KS’ dokument «Kommunal sektors ambisjoner på e-helse området. Felles plan og rammeverk».

 

«KS kompetansenettverk for e-helse» og «KS kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging» har eigne tilsette i regionen. Saman med DigiVestland sine ressursar innan e-helse, utgjer de e-helsesekretariatet. I tillegg er fleire ressursar frikjøpt frå ulike kommunar i regionen, for å bidra til koordinering og leveranse av prosjekta og ulike tiltak.

 

Sekretariatet har fått mandat til å koordinera alle prosjekta i Vestland, og er saksførebuande organ for det regionale fag- og prioteringsutvalet (RFPU) for e-helse i Vestland. Leiar for RFPU sit også i det nasjonale fag- og prioriteringsutvalet for e-helse.

Kontakt

Sist oppdatert 08.08 2023

Kristin Brekke 

Leder av tjenesteområde e-helse


e-post: kristin.brekke@bergen..kommune.no 

Tlf:

40 87 24 04

Tove Bech

Virksomhetsutvikler


e-post: tove.bech@bergen.kommune.no 

Tlf: 

95 27 90 40

Styrk Matre Grimstad

Regional koordinator for KS kompetansenettverk for e-helse


e-post: styrk.grimstad@bergen.kommune.no 

Tlf: 

40 81 11 50

Kari Eidnes Bjørkheim

Prosjektleder e-helse. Nettverkskoordinator KS kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging


e-post: Kari.Eidnes.Bjorkheim@sunnfjord.kommune.no 

Tlf:

Aslaug  Lunde

Leder KS Kompetansenettverk for e-helse


e-post: aslaug.lunde@bergen.kommune.no 

Tlf: 

92 03 63 09

Anita Lønnebakken Sævild 

Nettverkskoordinator KS Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging


e-post: Anita.Sevild@vaksdal.kommune.no 

Tlf: 

Kjell Olav Bondevik 

Leder KS Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging


e-post: kjell.olav.bondevik@luster.kommune.no 

Tlf: 


Per-Arne Hoff

Koordinator Felles kommunal journal


e-post: 

per-arne.hoff@bergen.kommune.no 

Tlf: 

40 20 22 00 


Andreas Sigvaldsen

Virksomhetsarkitekt


e-post: 

andreas.sigvaldsen@bergen.kommune.no 

Tlf:

97 55 84 23