Regionalt fag- og prioriteringsutvalg

Det regionale fag- og prioriteringsutvalget på Vestlandet har i sitt mandat delegert fullmakt fra DigiVestland sin styringsgruppe. Utvalget prioriterer behov innen digitalisering av helseområdet for kommunene i Vestland og formidler dette til nasjonalt fag- og prioriteringsutvalg. Basert på den totale nasjonale porteføljen som gjøres tilgjengelig fra KS, prioriterer utvalget en endelig portefølje for Vestland. Utvalget har derav også delegert myndighet fra øvrige kommuner til å forme den portefølje som skal tilbys kommunene på Vestlandet. Det er opp til hver enkelt kommune å gjøre seg kjent med og melde seg på de ulike prosjekter og tiltak.  

Utvalgets speiler i stor grad KS helseledernettverk sitt arbeidsutvalg og har per august 2023 følgende representanter:

 

Kristin Brekke                            DigiVestland                Leder

Tove Mæland Bech                  DigiVestland                Sekretariat

Hilde Ystanes                            KS                                  Observatør

Heidi Vederhus                         Stryn Kommune                                                                           

Ingun Toft                                  Sveio Kommune                      

Kirstin S Bruland                       Sunnfjord Kommune

Kjersti Nordanger                     Voss Herad

Kurt Even Andersen                 Sunnfjord Kommune

Line Barmen                              Øygarden Kommune

Sara Osland                               Askvoll Kommune

Tonje Husum Årland                Modalen Kommune

Eirik Vestrheim                         Bergen Kommune


Kontakt

Kristin Brekke 

Faggruppeleder


e-post: kristin.brekke@bergen.kommune.no 

Tlf: 

40 87 24 04


Tove Bech

Virksomhetsutvikler

e-post: tove.bech@bergen.kommune.no 

Tlf:

95 27 90 40