Veikart for e-helse DigiVestland 

I det følgende presenteres DigiVestland sin portefølje for e-helse 2023. Porteføljen kan bli justert i henhold til finansiering som avklares i februar/mars 2023, basert på innvilgelse av søknader om felles skjønnsmidler.

Prosjekt, tiltak og aktiviteter koordineres av DigiVestland og leveres i samarbeid med KS kompetansenettverk for e-helse og KS Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.  

Regional portefølje på eHelseområdet