Aktuelt

Her finn du aktuelle sakar fra faggruppa for informasjonssikkerheit og personvern

Møte i faggruppen for personvern og informasjonssikkerhet 7 desember 2022

Faggruppen har blant annet invitert Jens A. Osberg fra Digitaliseringsdirektoratet og assisterende kunnskapsdirektør i NAV, Haakon Hertzberg.

Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern er i gang!

Fellesprosjektet for informasjonstryggleik og personvern er i gang, og dei aller fleste kommunane i Digi Vestland er med. 

Nye videoar om personvern og informasjonssikkerheit

Faggruppe for informasjonssikkerheit og personvern har publisert to nye videoar om personvern og informasjonssikkerheit i system og i prosjekt.

Felles sikkerheitsprosjekt

Til hausten vil Digi Vestland starte opp eit fellesprosjekt innafor personvern og informasjonstryggleik. Du kan allereie no melde din interesse.

Les meir her!