Faggruppe for IT-drift

Framside / Faggrupper / Faggruppe for IT drift

Om faggruppa

Formål

Faggruppe IT-drift er ein møtearena for driftspersonell på tvers av kommunane. Gruppa sitt formål er å bidra til deling av kunnskap og erfaring. Vidare skal faggruppa identifisere område og tiltak der ein kan samarbeide om digitalisering eller standardisering på tvers av kommunegrensene. Gruppa har så langt gjort det mogleg med eit djupdykk i spesifikke tema, og samarbeidd om kurs og opplæring på tvers av kommunane. Gruppa held møte med ca. to månaders intervall.

Mandat faggruppe IT drift.pdf

Aktuelt

Digital samling om M365

Digi Vestland arrangerte eit webinar om M365 saman med Microsoft 23. oktober. Du finn presentasjonane frå sesjonane og invitasjonen her.

Tidlegare aktivitetar i faggruppa

Her kan du sjå ei oversikt over tidlegere aktivitetar arrangert av faggruppa

Kontakt

Faggruppeleiar 

Per Arne Hoff

E-post:
per-arne.hoff@bergen.kommune.no

Telefon: 40 20 22 00

Koordinator

Malin Marøy

E-post: malin.maroy@bergen.kommune.no

Telefon: 97 78 59 43

Gruppemedlemmer

Faggruppa består av representantar frå kommunane i Digi Vestland. Klikk her for å sjå oversikta.

Kalender

Kalenderen til IT-drift

Her finn du oversikta over tidlegare og kommande samlingar i Faggruppe for IT-drift. Klikk på den enkelte kalenderoppføringa for detaljar og saksdokument. For å sjå aktivitetar langt fram i tid må du trykke på «Søk etter flere» eller bla deg nedover i kalenderen for at oppføringane skal bli synlege. 

Ønskjer du sjå oppføringane direkte i kalenderen din? Hald deg oppdatert ved å importere kalenderen vår til ditt eige kalenderprogram. Om du brukar Google treng du berre å trykke på Google Calendar-symbolet nede til høgre i kalendervindauget. Outlook-brukarar kan lese meir om framgangsmåten her.

Lenke for påmelding til kommande samlingar

Sist oppdatert: 14. oktober 2021