Gruppemedlemmer

Ei oversikt over deltakarar i faggruppe IT drift

Faggruppa består av representantar frå

Spørsmål?

Ta kontakt med leiar eller koordinator for faggruppa.

Sist oppdatert: 22. februar 2022