Eldre nyheitssakar frå faggruppa

Framside / Faggrupper / Faggruppe for oppvekst / Eldre nyheitssakar frå faggruppa

Her finn du aktuelle sakar frå faggruppe for oppvekst

Meld deg på informasjonsmøte om rettleiarteneste

Les meir her

Samarbeid og samstyring på oppvekstområdet

Les meir her

Ferdigstilt pilot av rettleiarteneste

Les meir her

Engasjement rundt rettleiarpilot i skulen

Les meir her!

Regional rettleiarteneste innafor personvern og informasjonssikkerheit

Fagnettverk for Oppvekst startar med pilotering av ei regional rettleiarteneste innafor personvern og informasjonssikkerheit i oppvekstsektoren. Det vil bli arrangert eit opent informasjonsmøte på Teams for alle kommunar som ønskjer meir informasjon om piloteringa onsdag 15. desember kl. 08:30 - 09:15.

Fagnettverk for oppvekst etablerer ny arbeidsgruppe

Fagnettverk for Oppvekst er under reetablering denne våren. No etablerer fagnettverket ei eigen arbeidsgruppe for personvern og informasjonstryggleik i oppvekstsektoren. 

Sist oppdatert: 2. oktober 2022