Ope møte om ny digitaliseringsstrategi

Framside / Faggrupper / Faggruppe for oppvekst / Aktuelt / Ope møte om ny digitaliseringsstrategi

Faggruppe for oppvekst inviterer til eit ope møte om ny digitaliseringsstrategi for barnehage og skule. Møtet er første høve til å gi innspel til kva og korleis DigiVestland skal prioritere oppfølginga av strategien. 

Tidspunkt: fredag 2. juni kl. 08.00

Møtet er ein del av faggruppa sitt faste månadlege møte om digitalisering i oppvekstsektoren som finn stad første fredag kvar månad.


Meld deg på møtet her.


Dagsorden

08.00 Velkommen og innleiing

08.05 Presentasjon av ny digitaliseringsstrategi v/ Lene Karin Wiberg (KS)

08.45 Samtale i grupper (break-out rom)

09.20 Slutt


Førebuingar

På møtet skal vi følgje opp ny digitaliseringsstrategi, og gi innspel til kva og korleis DigiVestland skal prioritere i oppfølginga av strategien. Som førebuing til møtet ber vi de gjere følgjande:


Har du spørsmål om møtet eller faggruppa sine aktivitetar, ta gjerne kontakt med koordinator i faggruppa: steinar.hjelset@karabin.no 

Sist oppdatert: 14. oktober 2021