Rettleiarteneste for personvern og informasjonstryggleik

Framside / Faggrupper / Faggruppe for oppvekst / Arbeidsgruppe for personvern og informasjonstryggleik

Bakgrunn

Arbeidsgruppa for personvern og informasjonstryggleik gjennomførte i første halvår 2022 ein pilot i samarbeid med KS og prosjektet SkoleSec, som testa ut ei regional rettleiarteneste i personvern og informasjonstryggleik. 

Basert på erfaringane frå piloten og gjennomført evaluering ønsker arbeidsgruppa å etablere rettleiartenesta som ein fast teneste frå arbeidsgruppa.

Formål

Rettleiartenesta skal gjere kommunane i stand til å kartlegge, prioritere og følgje opp arbeidet med personvern og informasjonstryggleik innan oppvekstfeltet i eigen kommune.

I tillegg skal tenesta bidra til nettverksbygging og etablering av samarbeidsforum på tvers av dei deltakande kommunane.

Deltakarar

Runde 1:


Runde 2:

Kontakt

Ole Ekroll
faggruppeleiar
telefon: 97033163
e-post: ole.ekroll@bergen.kommune.no 

Steinar Hjelset
koordinator
telefon: 47824264
e-post: steinar.hjelset@karabin.no