Ope møte om digitalisering i oppvekst

Framside / Faggrupper / Faggruppe for oppvekst / Ope møte om digitalisering i oppvekst

Bakgrunn

Faggruppe for oppvekst vart etablert våren 2021 for å samordne digitaliseringsarbeidet i regionen og for å styrke den enkelte kommune si innsats og kompetanse på området.

Dette skjer primært gjennom etablering av arbeidsgrupper på spesifikke tema/fagområde, men faggruppa inviterer også til eit ope månedleg møte om digitalisering i oppvekstsektoren. 

Formål

Kvar månad inviterer fagnettverket til eit ope digitalt møte for alle som ønsker å diskutere problemstillingar knytt til digitalisering på oppvekstfeltet. Møta har ein open agenda, og er en moglegheit til å bli kjent med andre ressurspersonar i regionen og finne nye kandidatar og deltakarar til nye arbeidsgrupper. Meld deg på via skjema under.

I tillegg inviterer fagnettverket til andre webinarer, aktivitetar og møtepunkt etter behov.

Deltakarar

Webinarer, aktivitetar og andre møtepunkt er opne for alle kommunar i Digi Vestland. Ønsker du meir informasjon eller invitasjon til møta, ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktinformasjon finn du under. 

Påmelding til åpent møte om digitalisering i oppvekstsektoren gjøres i skjemaet under

Kontakt

Ole Ekroll
faggruppeleiar
telefon: 97033163
e-post: ole.ekroll@bergen.kommune.no 

Malin Marøy
koordinator
telefon: 97 78 59 43
e-post: malin.maroy@bergen.kommune.no