Faggruppe for 

Tjenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Framside / Portefølje/ Faggrupper / Aktuelt/ Faggruppe for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering/ Status juni 2022

Om faggruppa

Bakgrunn og formål

Faggruppa for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering skal i tråd med samarbeidsavtalen for DigiVestland, og faggruppas mandat væra ein ressurs ved endringsprosesser, innovasjon og utvikling av regionale digitaliseringsprosjekt, og implementering av nasjonal og regional portefølje innenfor dei ulike fagområda i regionen.   


Kommunane i DigiVestland erkjenner at dei kvar for seg har variert tilgang, og begrensa kapasitet til å utvikle kompetanse innan fagområdet. Faggruppa leggjer til rette for at regionen kan byggje ein felles grunnmur, og eit sterkt fagmiljø som bidreg til innovasjon og utvikling, med fokus på designdrevet innovasjon, med mål om auka kvalitet på tenester, auka effektivitet i organisasjonen, og auka gevinstrealisering.


Mandat tjenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering.pdf

Aktuelt

Alver, Askøy, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Bømlo, Kvam, IKT Nordfjord kommunane, Stad, Sogndal, Voss, Sunnfjord,  og Øygarden kommune har bidratt til at kompetansenettverket blei revitalisert i 2022.  Nettverket er no ope for alle medlemskommunane i DigiVestland, og  koordinerast av ein ressurs frå sekretariatet.  


Aktiviteter

Oppstart designdrevet innovasjonskurs

kurset har 24 deltakere fordelt på 9 kommuner. Tjenestedesignere fra Bergen og Askøy kommune er arrangører, og skal gjennom en kursrekke på fem samlinger bidra med å bygge et sterkere fagmiljø innen området i DigiVestland.


Invitasjon til deltakelse i design-drevet innovasjon

Nå er det åpnet for medlemskommunene til å melde seg på kurs i designdrevet innovasjon. 

Over fem samlinger skal deltakerne få en grundig og praktisk innføring i tankesett og metoder som brukes for å komme fram til innovative, menneskesentrerte løsninger innenfor både tjeneste- og organisasjonsutvikling.

Workshop i fagnettverket 22. februar 2022


Kommunene i DigiVestland inviteres til å delta i en workshop. med mål om å avklare behov for videreføring og revitalisering av faggruppen for tjenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering.Kontakt

Faggruppeleder


Ragnar Bøe

Designlab, Bergen kommune


epost: ragnar.boe@bergen.kommune.no

Telefon: 40 23 26 73

Koordinator

Iren Ramsøy

Rådgiver i Sekretariatet DV


epost: iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Telefon: 46 29 79 86

Kalender

Kalenderen til Tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Her finn du oversikta over tidlegare og kommande samlingar i faggruppa Tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering. Klikk på den enkelte kalenderoppføringa for detaljar og saksdokument. For å sjå aktivitetar langt fram i tid må du trykke på «Søk etter flere» eller bla deg nedover i kalenderen for at oppføringane skal bli synlege. 

Ønskjer du sjå oppføringane direkte i kalenderen din? Hald deg oppdatert ved å importere kalenderen vår til ditt eige kalenderprogram. Om du brukar Google treng du berre å trykke på Google Calendar-symbolet nede til høgre i kalendervindauget. Outlook-brukarar kan lese meir om framgangsmåten her.

Sist oppdatert: 28 februar 2022