Faggruppe for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Framside / Portefølje/ Faggrupper / Faggruppe for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering/ Status juni 2022

Om faggruppa

Bakgrunn og formål

Faggruppe for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering vart etablert i 2019 som eit kompetansedelingsnettverk som blant anna skal bidra til auka gevinstrelaisering i gjennomføring og implementeringsprosjekt i kommunane i Digi Vestland.

Organisering

Kompetansenettverket er opent for alle medlemskommunane i Digi Vestland som koordinerast av Bergen kommune. Medlemmer av faggruppa bør ha interesse for metodikkar innafor tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering.


Aktuelt

Erfaringsdeling designdrevet innovasjonsmetodikk


Workshop i fagnettverket 22. februar 2022

Kontakt

Kontaktperson

Iren Ramsøy

E-post: iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Gruppemedlemmer

Faggruppa består av representanter frå kommunane i Digi Vestland. Klikk her for å sjå oversikta.

Kalender

Kalenderen til Tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Her finn du oversikta over tidlegare og kommande samlingar i faggruppa Tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering. Klikk på den enkelte kalenderoppføringa for detaljar og saksdokument. For å sjå aktivitetar langt fram i tid må du trykke på «Søk etter flere» eller bla deg nedover i kalenderen for at oppføringane skal bli synlege.

Ønskjer du sjå oppføringane direkte i kalenderen din? Hald deg oppdatert ved å importere kalenderen vår til ditt eige kalenderprogram. Om du brukar Google treng du berre å trykke på Google Calendar-symbolet nede til høgre i kalendervindauget. Outlook-brukarar kan lese meir om framgangsmåten her.

Sist oppdatert: 28 februar 2022