Oppstartsmøte

Den 1. april 2022 er det oppstartsmøte i fagnettverket for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering.

Fagnettverket skal blant anna jobbe for å opparbeide kompetanse i bruk av metodikk innafor tenestedesign, noko som på sikt skal bidra til at kommunane og regionen i auka grad kan lukkast med endring, innovasjon og gevinstrealisering.

Agenda

Velkommen og kort oppsummering frå gjennomført workshop

Forventningsavklaringar om:

  • Kjerneoppgåver

  • Bruk av metodikk

Presentasjon av case (Janniche Øyen og Kristin Birkeland frå Sans)

  • Diskusjon i plenum


Nettverket er opent for alle medlemskommunane!

Er du interessert i å delta? Ta kontakt med iren.ramsoy@bergen.kommune.no