Aktuelt

Her finn du aktuelle sakar frå faggruppa for verksemdsarkiektur

Fellesprosjekt verksemdsarkitektur i Digi Vestland

Våren 2021 starta eit fellesprosjekt om verksemdsarkitektur i Digi Vestland

Prosjektrapport for fellesprosjektet

Det er utarbeida ein prosjektrapport frå prosjektet som vart gjennomført våren 2021. Les rapporten og sjå oppdatert materiell her.

Video: Verksemdsarkitektur i kommunal sektor


Sist oppdatert: 14. oktober 2021