Presentasjonar og saksunderlag

Framside / Faggrupper / Faggruppe for verksemdsarkitektur / Presentasjonar og saksunderlag

Presentasjon og referat frå faggruppemøte 28. oktober 2021

2021-28-10 SRD faggruppe virksomhetsarkitektur.pdf
2021-10-28 faggruppe virksomhetsarkitektur - referat.pdf

Presentasjon og referat faggruppemøte 23. juni 2021

20210623 Faggruppe virksomhetsarkitektur.pdf
20210623 SRD faggruppe virksomhetsarkitektur - Referat.pdf

Webinar: Verksemdsarkitektur i kommunane 19. november 2020

19. november 2020 arrangerte Digi Vestland eit webinar om verksemdsarkitektur i kommunane. I webinaret vart fagområdet presentert, samt det tidlegere prosjektet som vart gjennomført før sommaren. Webinaret vart teke opp, du kan sjå videoen under, den blir liggande i 30 dagar.

I etterkant av webinaret har Digi Vestland gleda av å invitere til eit felles regionalt innføringsprosjekt. Alle kommunane som deltar vil starte i januar og følgje ein prosjektplan parallelt med dei andre deltakarkommunane. Digi Vestland vil fasilitere møtepunkt og bistå kommunane underveis. Målet er at fleire kommunar skal kome i gang med arbeidet samstundes som nettverket rundt verksemdsarkitektur i Vestland aukar.

Referat faggruppemøte 12. november 2020

20201112 SRD faggruppe virksomhetsarkitektur - referat.pdf

Referat faggruppemøte 20. august 2020

20200820 SRD faggruppe virksomhetsarkitektur og prosjekt - referat.pdf

Referat frå faggruppemøte 14. mai 2020

20200514 SRD faggruppe virksomhetsarkitektur og prosjekt - referat.pdf

Sist oppdatert: 22. november 2021