Faggruppe for HR

Framside / Faggrupper /Aktuelt HR/ Faggruppe for HR

Faggruppe HR

Medlemmer

Sissel Nesse, Bergen kommune

Arnvid Hovland, Høyanger kommune

Ingrid Kristin Askvik, Bjørnafjorden kommune

Liv Vetås, Askøy kommune

Rita Lilletvedt, Gloppen kommune

Sire E. Hinderaker, Stord kommune

Tonje Aakre, Tysnes kommune, 

Vanja Espeland, Bømlo kommune

Randi Solveig Pedersen, Vaksdal kommune

Sølvi O. Sørebø, KS


Bakgrunn og formål

Fra 2022 inngår faggruppe for HR  i ledernettverket HR/ KS. Samarbeidet har etablert en strategisk arbeidsgruppe som består av medlemmer fra Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Bømlo, Gloppen, Høyanger, Tysnes, Stord og Vaksdal.  

Faggruppen har en viktig rolle i utvikling og endring innen lederutvikling og organisasjonsutvikling, og  bidrar til digital transformasjon gjennom heving av økt digital kompetanse og omstilling som følge av digitalisering. 

Aktiviteter

Faggruppen har jevnlige møter gjennom året, og jobber både selvstendig og i gruppe for å gjennomføre aktiviteter og prosjekt. 

Mandat HR.pdf

Aktuelt

Møte i faggruppe HR 30. mai

Her kan du lese referat fra møtet i faggruppen 30 mai.

Har du innspill til arbeidsutvalget, send en mail til koordinator eller leder for arbeidsutvalget - du finner kontaktopplysninger nederst på siden

Referat fra møtet 6 mars 2023

Kjetil Århus innledet samlingen med innhold  for strategisamlingen til DigiVestland 8 mars. Det ble drøftet flere problemstillinger inne digital transformasjon som følges opp videre, og arbeidsutvalget HR spilte inn flere innspill til strategisamlingen,


Samling 6 mars 2023

 Agenda

Referat møte 8.november 2022


Erfaringen er at HR området har mye å hente på å ta i bruk/ utvikle system som legger til rette for effektive styringssystem og styrebehandling. 


Det konkluderes med at integrasjon mellom system er en nødvendighet og forenkler arbeidsflyt og gjør organisasjonen mer effektiv. 


 


Aktivitetsplan og oppsummeringer fra møter


Her kan se oversikt over møter og aktiviteter, og lese korte oppsummeringer fra møtene.Digitaliseringsnettverk for HR tar ny form!

Digitaliseringsnettverket inngår no i eit samarbeid med etablert  HR nettverk i KS, og det er under etablering ei arbeidsgruppe på tvers av kommunane. Lederdashbord HR

Bergen kommune har testet ut og innført et selvutviklet "lederdashbord" som gir styringsdata i sann tid. Verktøyet bruker etablert Datasjø for å gjøre HR styringsdata tilgjengelig. 


Mål:

Ledere får tilgang til et styringsverktøy som gir:


-Bedre tilgang til oppdaterte data, og som ikke krever bearbeides i excel


-Bedre styringsdata på tvers av system

Kontakt

Leder

Sissel Nesse, Avdelingsleder HR Konsern i Bergen

telefon: 91 59 62 22

e-post: sissel.nesse@bergen.kommune.no

Koordinator 

Iren Ramsøy, Rådgiver, Sekretariat

Telefon: 46 29 79 86

e-post: iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Kalender

Kalenderen til Regionalt digitaliseringsnettverk for HR

Her finn du oversikta over møtar i DigiVestland og tidlegare og kommande samlingar i arbeidsutvalet (AU) for HR. Klikk på den enkelte kalenderoppføringa for detaljar og saksdokument. For å sjå aktivitetar langt fram i tid må du trykke på «Søk etter flere» eller bla deg nedover i kalenderen for at oppføringane skal bli synlege. 

Ønskjer du sjå oppføringane direkte i kalenderen din? Hald deg oppdatert ved å importere kalenderen vår til ditt eige kalenderprogram. Om du brukar Google treng du berre å trykke på Google Calendar-symbolet nede til høgre i kalendervindauget. Outlook-brukarar kan lese meir om framgangsmåten her.

Lenke for påmelding til kommande samlingar

Sist oppdatert: 28. juni 2023