Aktuelt

Her finn du aktuelle sakar frå faggruppe for plan, bygg og geodata

ePlansak og eByggesak

Det vart gjennomført eit webinar 22. april 2022. 

Så status fra webinaret under!


Webinar om status for regionalt felles-prosjekt ePlanSak og eByggeSak 

Faggruppe plan, bygg og geodata inviterer til eit webinar om fellesprosjekt ePlanSak og eByggeSak 22. april 2022 kl. 12.00 - 13.30

Erfaringar frå bruk av digitale byggesøknadsløysingar

Faggruppe for plan, bygg og geodata har gjennomført ei kartlegging av erfaringar knytt til bruk av dei digitale søknadsløysingane for byggesøknader. Felles innføringsprosjekt for eByggesak

Faggruppe for plan, bygg og geodata etablerer eit fellesprosjekt for kommunar som ønskjer eller som er i ei anskaffingsprosess av ny løysing for eByggesak/ePlansak.

Kartlegging av erfaringar av digitale søknadsløysingar

Faggruppe for plan, bygg og geodata kartlegg erfaringar av digitale søknadsløysingar og ønskjer tilbakemeldingar frå kommunar i Digi Vestland.Sist oppdatert: 22. februar 2022