Fagdag plan, bygg og geodata 27.04.23

Invitasjon for plan bygg geo 27 april 2023 (siste versjon).pdf

Har du spørsmål til fagdagen? Ta kontakt med koordinator for plan, bygg og geodata i DigiVestland (kristine.sylta@karabin.no)