Anbefalt praksis for evaluering og oppheving av gamle reguleringsplaner

Å rydde i gamle reguleringsplaner, og sådan sikre et godt plangrunnlag, er et nødvendig arbeid for å legge til rette for god digitalisering av plan- og byggesaksprosessen. Det skal bidra til en mer effektiv byggesaksbehandling gjennom blant annet god og forståelig planinformasjon for innbygger og næringsliv, samt en reduksjon i andel dispensasjonssøknader.

 

Nettverk for digitalt planregister i DigiVestland identifiserte et behov for en beste praksis for evaluering og oppheving av gamle reguleringsplaner som kan tilpasses og benyttes i den enkelte kommune. Med bakgrunn i behovet ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av deltakere fra Alver-, Askøy-, Bergen-, Bjørnafjorden-, Gulen- og Øygarden kommune.

 

Arbeidsgruppen holder på å utforme en anbefalt praksis som bygger på og understøttes av eksempel og metoder fra deltakende kommuner. Anbefalt praksis skal kunne tilpasses lokalt i alle kommuner i Vestland, uavhengig av størrelse, systemer og intern organisering.

 

Så snart anbefalt praksis er ferdig, og klar for å prøves ut, vil den publiseres her for alles bruk!


Kontakt

Leder for Nettverk for digitalt planregister

Sven Selås Kallevik, Sven.Kallevik@oygarden.kommune.no