Nettverk for digitalt planregister

Framside / Faggrupper / Faggruppe for plan, bygg og geodata / Nettverk for digitalt planregister

Faggruppe for plan, bygg og geodata såg i 2020 eit behov for å opprette eit nettverk for samhandling og kunnskapsdeling om digitale planregister. Fullstendige planar og planregister er ei sentral brikke i grunnmuren for gode digitale tenester innafor plan, bygg og geodataområdet. Herunder vil det vere viktig å arbeide med effektivisering av overlevering frå arkiv/fagsystem til digitalt planregister.

 

Fleire kommunar i regionen planlegg og er i gang med enten å oppdatere eller skaffe ny versjon av digitalt planregister. Nasjonalt arbeidast det med å forbetre felles produktspesifikasjon for anskaffing av eByggesak,  ePlansak og ny standard SOSI Plan 5.0, som også vil innebere at kommunane har oppdaterte digitale planregister. Dette har ført til eit behov for å opprette eit nettverk for å dele kunnskap og erfaringar kring digitalt planregister.

 

Nettverket består av kart- og planressursar frå deltakande kommunar som samlast i Teams-møter ein gong i månaden. Sjå kalender under for nærare informasjon om nettverkets møtetider.

 

Lyst til å delta?

Alle medlemskommunar i DigiVestland er velkomen til å ta del i nettverket – for deltaking kan Sven Selås Kallevik v/Øygarden kommune kontaktast.


Desse kommunane deltek per juni 2023:

Alver kommune

Askøy kommune

Bergen kommune

Bjørnafjorden kommune

Fjaler kommune

Gulen kommune

Kvam herad

Stord kommune

Sunnfjord kommune

SYS IKT

Øygarden kommune


Mandat Digitalt planregister.pdf

Aktuelt

Kontakt

Kalender

Leiar for nettverket

Sven Selås Kallevik

sven.kallevik@oygarden.kommune.no 

Sist oppdatert: 07. juli 2023