Fagnettverk for oppvekst

Framside / Portefølje /Faggrupper / Fagnettverk for oppvekst

Om Fagnettverk for oppvekst

Bakgrunn og formål

Digi Vestland ønskjer å lyfte den samla kompetansen innanfor digitalisering av oppvekstfeltet, samt å dele kompetanse, erfaringar og gode løysingar. Fagnetverket skal vere kopla på nasjonale prosjekt og prosessar, særleg med vekt på handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringa (Kunnskapsdepartementet).

Organisering

Fagnettverket er leia av eit arbeidsutval beståande av representantar frå KS sitt kommunalsjefnettverk på oppvekstområdet. Arbeidsutvalet skal prioritere aktivitetar gjennom etablering av arbeidsgrupper på spesifikke tema/fagområde.

Aktivitetar

Fagnettverket har i første omgang etablert ei arbeidsgruppe for personvern og informasjonstryggleik. Det vil bli etablert nye arbeidsgrupper på andre tema/fagområder etter behov og kapasitet.

Presentasjonar og saksunderlag

Her vil vi leggje ut presentasjonar og saksunderlag som er brukt i fagnettverket sine samlingar og i samband med ulike prosjekt og tiltak gruppa jobbar med.

Mandat - Fagnettverk oppvekst.pdf

Aktuelt

Engasjement rundt rettleiarpilot i skulen

Les meir her!

Tidlegare aktivitetar i fagnettverket

Aktuelt

Her vil du etter kvart finne aktuelle sakar frå fagnettverket.

Kontakt

Ole Ekroll

fagnettverksleiar

telefon: 97033163

e-post: ole.ekroll@bergen.kommune.no

Steinar Hjelset

koordinator

telefon: 47824264

e-post: steinar.hjelset@karabin.no

Medlemmer i fagnettverket

Alle kommunane i Vestland er inviterte til å delta i fagnettverket. Alver, Bergen, Bømlo, Stad og Vaksdal vil fungere som fagnettverket sitt arbeidsutval.

Kalender

Fagnettverk for oppvekst sin kalender

Her finn du oversikta over tidlegare og kommande samlingar i fagnettverket for oppvekst. Klikk på den enkelte kalenderoppføringa for detaljar og saksdokument. For å sjå aktivitetar langt fram i tid må du trykke på «Søk etter flere» eller bla deg nedover i kalenderen for at oppføringane skal bli synlege.

Ønskjer du sjå oppføringane direkte i kalenderen din? Hald deg oppdatert ved å importere kalenderen vår til ditt eige kalenderprogram. Om du brukar Google treng du berre å trykke på Google Calendar-symbolet nede til høgre i kalendervindauget. Outlook-brukarar kan lese meir om framgangsmåten her.

Lenke for påmelding til kommande samlingar

Sist oppdatert: 5. november 2021