Innføringshandbok arkitekturlandskap

Framside / Innføringshandbøker og rettleiarar / Innføringshandbok arkitekturlandskap

Nedanfor finn du dokumentasjonen utarbeidd for at andre kommunar kan starte arbeidet med arkitekturlandskap.

Dokumentasjonen består av følgjande:

  1. Innføringshandboka som beskriv kva prosessar kommunen må gjennom og anbefalt framgangsmåte

  2. Rettleiar som beskriv korleis du lastar ned metamodellen og kjem i gang med bruk av Archi (modelleringssystemet)

  3. Informasjon til deltakarar: Eit dokument og ein presentasjon som gir ein kort innføring til verksemdsarkitektur og arkitekturlandskap

  4. Eksempla på visningar utarbeide i prosjektarbeidet.

Tips!

For å laste ned dokumentasjonen trykkjer du på pila øvst i høgrne hjørne. Herfrå kan du laste ned.

1. Innføringshandbok

Innføringshåndbok arkitekturlandskap V1.1.pdf

2. Rettleiar for Archi og KS Github

Arkitekturmodell for kommunal sektor - veiledning.docx

3. Informasjon til deltakarar

Dokumentet og presentasjonen nedanfor er rettleiande, og kan lastes ned for å bruke den informasjonen/dei sidane som er relevante i din gjennomføring.

Informasjon til deltakere-1.docx
Informasjon deltakere-1.pptx

4. Eksempla på visningar utarbeidd i prosjektet

Visnigner.pdf

Spørsmål?

Nils-Erik Buck

Leiar for faggruppe verksemdsarkitektur og prosjekt

telefon: 416 07 730

e-post: nils-erik.buck@bergen.kommune.no

Lars Tveit

Prosjektleiar arkitekturlandskap

telefon: 995 25 115

e-post: lars.tveit@diginordhordland.no