Innføringshandbok Digi helsestasjon

Framside / Innføringshandbøker og rettleiarar / Innføringshandbok Digi Helsestasjon

Innføringshandbok

Innføringshanboka er utarbeidd av Digi Vestland, blant anna med bakgrunn i informasjon og materiell frå pilotprosjekta i Bergen, Oslo og Haugesund.

20220201 Innføringshåndbok Digihelsestasjon V1.2.pdf

Opplæringsmateriell

Brukermanual for innbyggerdialog på Helsenorge - Infodoc.pdf
Innføring i Digi helsestasjon - CGM.pdf
Digi helsestasjon Brukermanual - CGM.docx
OPPLÆRING DIGI HELSESTASJON VISMA.pdf

Markedsføringsmateriell

A3_plakat_helsestasjon_crop_marks.pdf
brosjyre_helsestasjon_crop_marks.pdf