Innføringshandbok Nasjonal portal for bekymringsmeldingar

Framside / Innføringshandbøker og rettleiarar / Innføringshandbok Nasjonal portal for bekymringsmeldingar

Det er utarbeidd ei handbok til bruk for innføring av Nasjonal Portal for bekymringsmeldingar (leveranse under DigiBarnevern) saman med KS.

Innføringshåndbok nasjonal portal for bekymringsmeldinger V1.0.pdf