Innføringshandbok Smittesporing

I forbindelse med at FIKS Smittesporing vart gjort tilgjengeleg for kommunane, utarbeida Digi Vestland i samråd med KS, systemutviklar og pilotkommunane ei handbok for å støtte kommunane ved innføring av løysinga. Denne innføringshåndboka er frå 09.08.2021 fjerna frå heimesida, og me viser til nasjonalt materiale publisert av KS.

Kontakt

Adrian Sivertsen

Telefon: 936 20 620

E-post: adrian.sivertsen@karabin.no