Digital samling om M365

23. oktober 2020

Framside / Påmelding til aktivitetar / Digital samling om M365

M365 seminar - agenda.pdf

Ettersom fleire kommunar i Vestland har tatt i bruk, eller er i ferd med å ta i bruk, Microsoft 365 (Office 365) inviterte Digi Vestland ved faggruppe for IT drift til ei digital samling om M365 saman med Microsoft. Samlinga besto av sju sesjonar der dei ulike sesjonane kunne vere relevante for forskjellige personar i kommunen. Målgruppa var ressursar som arbeider med blant anna:

  • Digitalisering

  • Drift og forvalting av M365 (Office 365)

  • Innføring, bruk og opplæring knytt til M365

Samlinga var lagt opp slik at det var mogleg å gå inn og ut av samlinga for å få med seg relevante sesjonar.

Sjå agenda til venstre, og presentasjonane frå samlinga under. Tips! Trykk på pila øvst til høgre for å opne presentasjonane i full skjerm.


Spørsmål?

Har du spørsmål til samlinga, eller andre initiativ gjort av faggruppa? Ta kontakt med leiar for faggruppe IT drift, sjå kontaktinformasjon på faggruppa sine sider.

1 - M365 Forvaltning + Schrems.pdf
2 - DigiVest Brukeradopsjonsworkshop.pdf
3 - Teams Governance digi vestland.pdf
4 - M365 Backup and retention.pdf
5 - Compliance in Microsoft 365.pdf
6 - skru av - go Zero Trust - digivestland 231020.pdf
7 - Defender 365 XDR - kort.pdf

Sist oppdatert: 1. desember 2021