Webinar med KS om erfaringar frå Østre Toten

Webinar 8. april 2021

Framside / Påmelding til aktivitetar / Webinar med KS om erfaringar frå Østre Toten

Faggruppe for informasjonssikkerheit og personvern inviterte til eit opent webinar med fagsjef for informasjonstryggleik i KS, Shuail Mushtaq. Tema var blant anna status for hendinga i Østre Toten.

Med utgangspunkt i anbefalingsbrevet alle kommunane mottok frå KS angåande temaet, er det ein ambisjon å starte eit fellesprosjekt for å avklare og realisere dei delane av dette som kan løysast i fellesskap. Webinaret var eit første trinn i den retninga.

Spørsmål?

Ta kontakt med leiar for faggruppe informasjonssikkerheit og personvern, sjå kontaktinformasjon på faggruppa sine sider.

Sist oppdatert: 1. desember 2021