Webinar med leverandør for ebyggesak

Webinar 28. april 2021

Framside / Påmelding til aktivitetar / Webinar med leverandør for ebyggesak

Faggruppe for plan, bygg og geodata inviterte til eit webinar med ulike leverandørar av eByggesak 28. april 2021 frå 12:00 - 14:00. Leverandørane gjennomførte ein live-demo av deira løysing for eByggesak, og viste kva ein ville sjå igjen i løysinga for ePlansak.

Målgruppa for webinaret var tilsette som jobbar med dokumentsenter, digitalisering, byggesak, plan og/eller geodata.

Agenda
12:00 - 12:10: Velkommen og praktiske opplysingar
12:10 - 12:40: Leverandør: Acos
12:40 - 13:10: Leverandør: Sikri
13:10 - 13:20: Pause
13:20 - 13:50: Leverandør: TietoEvry
13:50 - 14:00: Avslutning

Det var mogleg å stille spørsmål til leverandørane i møtechatten. Spørsmåla vart sendt ut til deltakarane i webinaret etter møtet.

Spørsmål?

Har du spørsmål til webinaret eller andre initiativ innafor fagområdet? Ta kontakt med leiar for faggruppa, sjå kontaktinformasjon på faggruppa sine sider.

Sist oppdatert: 1. desember 2021