Webinar om status for fellesprosjekt ePlanSak og eByggeSak

22. april 2022 kl. 12.00 - 13.30

Framside / Portefølje / Webinar om status for fellesprosjekt ePlanSak og eByggeSak

Faggruppe for plan, bygg og geodata inviterer til eit webinar om fellesprosjektet for ePlanSak og eByggeSak.

Når: Fredag 22. april 2022, kl. 12.00 - 13.30
Kor: Teams
Arrangør: Digi Vestland v/ faggruppe for plan, bygg og geodata
Målgruppe: Alle som jobbar med Plan- og byggesak og tilsette som arbeidar med digitalisering

Webinaret er gratis og tilgjengeleg for alle kommunar i Vestland.

Regionalt fellesprosjekt ePlanSak og eByggeSak vart etablert i september 2021, og har sidan oppstart jobba med å hente inn kunnskap og erfaringar knytt til anskaffing og innføring av digitale fagsystem og løysingar for plan- og byggesaksbehandling i regionen og nasjonalt. Prosjektet har òg starta eit arbeid med å ta fram ulike underlag som kommunane kan bruke ved anskaffing og innføring av nye fagsystem og løysingar for plan- og byggesaksbehandling.

Fellesprosjektet har gjennomført ei undersøking blant kommunane i regionen for å kartleggje bruk av digitale fagsystem og løysingar for plan- og byggesaksbehandling i regionen. Målet med undersøkinga var å kartleggje kva planar kommunane har for anskaffing av nye fagsystem, og innføring av nasjonale løysingar for behandling av plan- og byggesaker.

I dette webinaret vil det bli gitt ein kort gjennomgang av status for fellesprosjektet og resultatet av gjennomført kartlegging i regionen. Det vil vere mogleg for kommunane å stille spørsmål knytt til prosjektet og resultatet av kartlegginga.

Agenda

12.00 Innleiing v/faggruppa - Velkommen, praktisk info og bakgrunn for prosjektet

12.10 Status regionalt fellesprosjekt v/prosjektleiar Erik Thillmann:

 • Ønska effekt av fellesprosjektet

 • Mål for fellesprosjektet

 • Samarbeid som er oppretta

 • Underlag som er utarbeida

 • Vidare arbeid

12.30 Kort om kartlegging v/prosjektleiar Erik Thillmann - Bakgrunn og mål med kartlegginga

12.40 Resultat av kartlegginga v/prosjektleiar Erik Thillmann:

 • Bruk av fagsystem

 • Bruk av nasjonale løysingar

 • Planar om anskaffing - nye fagsystem

 • Planar om innføring - nasjonale løysingar

 • Ønsker om samarbeid

 • Ønsker om erfaringsdeling

13.20 Eventuelt/spørsmål

Sist oppdatert: 21. februar 2022