Organisering og leiing

Framside / Om Digi Vestland / Organisering og leiing

Organisasjonskart

Styringsgruppa

Samarbeidet er leia av ei styringsgruppe. Styringsgruppa består av rådmenn frå deltakarkommunane. Dei bestemmer blant anna kva gjennomføringsprosjekt Digi Vestland skal prioritere. Styringsgruppa har eit sekretariat som koordinerer dei ulike prosjekta.

Kjetil Århus, leder

Bergen kommune

Tor Corneliussen

Bergen kommune

Eystein Venneslan

Askøy kommune

Ørjan Raknes Forthun

Alver kommune

Christian Fotland

Bjørnafjorden kommune

Bente Nesse

Fjaler kommune

Johnny Breivik

Øygarden kommune

Tom Joensen

Bremanger kommune

Magnus Mjør

Stord kommune

Arild Steine

Voss herad

Observatørar

Frode Kyrkjebø

KS

Nils Erling Yndesdal

Statsforvaltaren i Vestland