Styringsgruppemøte

20.oktober 2023

Referat fra møte 20.oktober

2023-10-20 Referat styringsgruppemøte (Godkjent).pdf

Innkalling til møte i styringsgruppen i DigiVestland 20.oktober


2023-10-20 Styringsgruppemøte DigiVestland - Innkalling og sakspapir .pdf

Vedlegg 1: Utkast til referat fra styringsgruppemøte 15.september, sak 24-23

2023-09-15 Referat styringsgruppen.pdf

Vedlegg 2: Forslag til revidert mandat for konseptfase av Sikkerhetssamarbeid i Vestland

Vedlegg 2 [sak 28-23] Mandat for konseptfase - Sikkerhetssamarbeid - forslag til revisjon 20.10.23.pdf

Vedlegg 3: Foreløpig aktivitetsplan for konseptfasen

Vedlegg 3 [sak 28-23] Foreløpig aktivitetsplan for konseptfasen.pdf

Vedlegg 4: Prosjektforslag - søknad om fornyingsmidler til digitalisering og innovasjon 2024

Vedlegg 4 [sak 30-23] Prosjektforslag- søknad om fornyingsmidler til digitalisering og innovasjon 2024.pdf