Kalender

Kommande aktivitetar

Oversikt over aktivitetane

Ta ein titt i kalenderen for å få oversikt over dei kommande aktivitetane knytt til Digi Vestland. For å sjå aktivitetar langt fram i tid må du trykke på «Søk etter flere» eller bla deg nedover i kalenderen for at oppføringane skal bli synlege. Kvar faggruppe har òg sin eigen kalender, som du finn på sida til den respektive faggruppa.

Importer vår kalender

Ønskjer du sjå oppføringane direkte i kalenderen din? Hald deg oppdatert ved å importere kalenderen vår til ditt eige kalenderprogram. Om du brukar Google treng du berre å trykke på Google Calendar-symbolet nede til høgre i kalendervindauget. Outlook-brukarar kan lese meir om framgangsmåten her.

Meld deg på våre arrangement

I dei tilfella Digi Vestland sjølve står som arrangør av ein aktivitet som krev påmelding, kan du nytte lenka nedanfor for å melde deg på.