DigiBarnevern

Framside / Portefølje / DigiBarnevern/ status juni 2021/ informasjonsmøte om digital portal for bekymringsmeldinger innen barnevern

Om DigiBarnevern

DigiBarnevern er eit nasjonalt initiativ med mål om å møte utfordringane i det kommunale barnevernet, blant anna ved å sørge for betre IT-løysingar. Prosjektet består av ein kommunal og ein statleg del. KS og kommunane Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, Bærum og Asker er ansvarlege for den kommunale delen av prosjektet, mens Bufdir er ansvarlege for den statlege. Saman jobbar ein for å forbetre det kommunale barnevernet. Under ser du ei oversikt over dei planlagde leveransane i prosjektet.

Aktuelt

Innføringshandbok: Nasjonal portal for bekymringsmeldingar

Digi Vestland har saman med KS og Bergen kommune utarbeidd ei innføringshandbok for Nasjonal portal for bekymringsmeldingar. 

Presentasjon i Digitaliseringsutvalet Vestland 15. februar 2022

Prosjektet presenterte i Digitaliseringsutvalet Vestland 15. februar 2022. 

Kontakt

Iren Ramsøy

Prosjektleiar
e-post: iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Sist oppdatert: 13. februar 2022