Informasjonsskriv om DigiBarnevern

Diginettverka erfarar aukande etterspørjing etter informasjon om hvilke konsekvensar leveransane i DigiBarnevern får for kommunane. Diginettverka meiner at det er formålsteneleg og ressursbesparande for kommunane om diginettvarka kan støtta prosessane i høve DigiBarnevern, noko som skjer på tvers av regionane. Diginettverka har no utarbeid eit felles informasjonsskriv som er retta mot strategisk leiing, og leiing innanfor tenestene som blir berørt av DigiBarnevern. Under kan du lesa heile informasjonsskrivet!

Framside/portefølje/ Digi Barnevern/Status juni 2022/ Aktuelt DigiBarnevern/ Informasjonsskriv om DigiBarnevern


Infoskriv Digibarnevern sommer 2022.pdf