Nasjonal portal for bekymringsmeldingar innan barneverntenestenInnføringsløpet knytt til Nasjon bekymringsmelding innan barneverntenesten er eit tilbod til kommunar som ikkje har starta innføring av løysinga. Samstunedes er det og mogeleg å tilpassa innføringsløpet for kommunar som har starta innføring på eige initiativ allereie.

Det er planlagt fire felles samlingar som til saman dekker alt kommunane treng å vita om innføringa av løysinga. Mellom kvar samling får kommunane oppgåver som skal løysast. Nokon av desse oppgåvene blir løyste i samarbeid med andre kommunar. Tilbake på neste samling diskuterast fremdrift, utfordringar og erfaringar så langt, før ein får presentert neste steg i innføringsprosessen.


Nasjonal bekymringsmelding innan barneverntenesten er ein av fleire leveransar som inngår i DigiBarnevern.

Torsdag 25. august ble det holdt etit informasjonsmøte om Nasjonal portal for bekymringsmeldingar. Agendaen var:

  1. Introduksjon til tenesten fra KS, som har utviklla og forvalta tenesten

  2. Erfaringer med å ta tenesten i bruk fra Stad kommune

  3. Informasjon om felles innføringsløp for tenesten i regi av Digi Vestland

Presentasjonen frå informasjonsmøtet kan lesast under:

Webinar om Nasjonal portal for bekymringsmeldinger.pdf