Program for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Om programmet

Velferdsteknologi og digital heimeoppfølging er eit av tiltaksområda KS har prioritert i sin portefølje. «Program for velferdsteknologi (VT) og digital heimeoppfølging (DHO)» er DigiVestland sin satsing, med mål om å samordna arbeidet i Vestland.

Helsedirektoratet oratet definerer velferdsteknologi som «teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne (…) (Helsedirektoratet, 2023).

 

Digital hjemmeoppfølging innebærer en digital samhandling mellom pasient/bruker og behandler. Eksempler på denne type samhandling kan være video- og telefonmøter, meldinger, nettbasert behandlingsprogram og pasientopplæring (Helsedirektoratet, 2023).

 

For å støtte kommunene i deres arbeid med implementering og skalering av velferdsteknologi har KS etablert et kommunenettverk som vil legge til rette for koordinering, erfaringsdeling og samarbeid mellom kommuner innenfor området (les mer her). Kommunenettverket er representert i sekretariatet for e-helse i DigiVestland. 

 

Programmet vil samarbeida med KS sitt kommunenettverk for velferdsteknologi og digital heimeoppfølging, og bygga vidare på erfaringar og kompetanse i kommunane i Vestland. Fleire kommunar har samarbeida lenge, også i tidlegare E-helse Vestland som no er ein del av styringsstrukturen til DigiVestland.


DigiVestland ser betydelige gevinster gjennom å forsterke kommunenes bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i tjenestene. Området favner bredt, og er en vesentlig del av de løsningene som skal gjøre helse- og omsorgsektoren i stand til å opprettholde og øke kvaliteten på tjenestene fremover.  


Prosjekter

Programmet har et sett prosjekter som planlegges, organiseres, gjennomføres, understøttes og følges opp samtidig.

Følgende prosjekter inngår i programmet:

 

Kontakt

Programleder 

Atle Sandal, atle.sandal@karabin.no