Velferdsteknologisk knutepunkt

Velferdsteknologisk knutepunkt


Ein regional pilot skal ta i bruk Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP), ved hjelp av Norsk helsenett sine rettleiarar, og i tråd med regional verksemdsarkitektur. Det er KS kompetansenettverk for e-helse som saman med piloten skal hausta erfaringar frå bruk av VKP, som skal gi dokumentasjon og rettleiing når nye kommunar koplar seg på.


Kontakt