Regionalt fellesprosjekt ePlansak og eByggesak

Framside / Portefølje / Regionalt fellesprosjekt ePlansak og eByggesak

Bakgrunn

Det regionale fellesprosjektet vart etablert i starten av september 2021, og det er forventa å fortsetje fram til juni 2023. Prosjektet har som føremål å akselerere innføringa av nye fagsystem for plan- og byggesaksbehandling i regionen, og bidra til meir effektiv og samordna innføring av løysingane. Dette skal styrke kommunane i regionen som bestillarar, auke tilgjengeleg kapasitet og kompetanse i anskaffingsprosessane, og sikre effektiv og sikker innføring av nye fagsystem. For å oppnå dette har prosjektet satt seg følgjande mål:

  • Utarbeide ei felles innføringshandbok for anskaffing og innføring av nye fagsystem og løysingar for plan- og byggesaksbehandling i kommunane

  • Skape regionale samarbeid/nettverk av kommunar, som ønskjer å skaffe og innføre like produkt/system for plan- og byggesaksbehandling

Kontakt og meir om prosjektet

Webinar om prosjektet

Det vart gjennomført eit webinar 22. april 2022.

Status desember 2021

Les status frå prosjektet per desember 2021 her!

Kontakt

Erik Thillmann
prosjektleiar
erik.thillmann@bergen.kommune.no

Sist oppdatert: 27. april 2021