Prosjekt

Pågåande prosjekt

Digi Vestland jobbar med ei lang rekkje regionale og nasjonale prosjekt, blant anna i dei ulike faggruppene. Nedanfor har vi løfta fram eit utval dei største prosjekta. Vi freistar å leggje fram ei meir komplett liste så snart den nye informasjonsplanen vår er på plass.

I dei nasjonale prosjekta jobbar vi for at funksjonane, utbreiinga og bruken av løysingane går raskare og blir betre for kommunane og innbyggjarane

Regionale prosjekt handlar om å utvikle regionale løysingar eller å løfte regionale initiativ til nasjonalt nivå.

Fleire prosjekt er under utvikling med støtte frå Digifin-ordninga. Les meir om dei på KS sin nettstad.