Nasjonale prosjekt

Pågående nasjonale prosjekt

I dei nasjonale prosjekta jobbar vi for at funksjonane, utbreiinga og bruken av løysingane går raskare og blir betre for kommunane og innbyggjarane